ZNAK B-32 STOJ - KONTROLA CELNA

Znak B-32

Znak B-32


stój - kontrola celna


Znak :B-32 , stój - kontrola celna

Znak B-32

Znaki zakazu

Znaki drogowe