ZNAK B-20 STOP

Znak B-20

Znak B-20


stop


Znak :B-20 , stop

Znak B-20

Znaki zakazu

Znaki drogowe