ZNAK B-19 ZAKAZ WJAZDU POJAZDOW O NACISKU OSI WIEKSZYM NIZ T

Znak B-19

Znak B-19


zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ...t


Znak :B-19 , zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ...t

Znak B-19

Znaki zakazu

Znaki drogowe