Znaki drogowe ZNAKI ZAKAZU

znaki zakazu

0Znak B-1 , zakaz ruchu w obu kierunkach B-1 Znaki zakazu :

zakaz ruchu w obu kierunkach
1Znak B-2 , zakaz wjazdu B-2 Znaki zakazu :

zakaz wjazdu
2Znak B-3 , zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych B-3 Znaki zakazu :

zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych
3Znak B-3a , zakaz wjazdu autobusów B-3a Znaki zakazu :

zakaz wjazdu autobusów
4Znak B-4 , zakaz wjazdu motocykli B-4 Znaki zakazu :

zakaz wjazdu motocykli
5Znak B-5 , zakaz wjazdu samochodów ciężarowych B-5 Znaki zakazu :

zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
6Znak B-6 , zakaz wjazdu ciągników rolniczych B-6 Znaki zakazu :

zakaz wjazdu ciągników rolniczych
7Znak B-7 , zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą B-7 Znaki zakazu :

zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą
8Znak B-8 , zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych B-8 Znaki zakazu :

zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych
9Znak B-9 , zakaz wjazdu rowerów B-9 Znaki zakazu :

zakaz wjazdu rowerów
10Znak B-10 , zakaz wjazdu motorowerów B-10 Znaki zakazu :

zakaz wjazdu motorowerów
11Znak B-11 , zakaz wjazdu wózków rowerowych B-11 Znaki zakazu :

zakaz wjazdu wózków rowerowych
12Znak B-12 , zakaz wjazdu wózków ręcznych B-12 Znaki zakazu :

zakaz wjazdu wózków ręcznych
13Znak B-13 , zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi B-13 Znaki zakazu :

zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
14Znak B-13a , zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi B-13a Znaki zakazu :

zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
15Znak B-14 , zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę B-14 Znaki zakazu :

zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę
16Znak B-15 , zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ...m B-15 Znaki zakazu :

zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ...m
17Znak B-16 , zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ...m B-16 Znaki zakazu :

zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ...m
18Znak B-17 , zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ...m B-17 Znaki zakazu :

zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ...m
19Znak B-18 , zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ...t B-18 Znaki zakazu :

zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ...t
20Znak B-19 , zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ...t B-19 Znaki zakazu :

zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ...t
21Znak B-20 , stop B-20 Znaki zakazu :

stop
22Znak B-21 , zakaz skręcania w lewo B-21 Znaki zakazu :

zakaz skręcania w lewo
23Znak B-22 , zakaz skręcania w prawo B-22 Znaki zakazu :

zakaz skręcania w prawo
24Znak B-23 , zakaz zawracania B-23 Znaki zakazu :

zakaz zawracania
25Znak B-24 , koniec zakazu zawracania B-24 Znaki zakazu :

koniec zakazu zawracania
26Znak B-25 , zakaz wyprzedzania B-25 Znaki zakazu :

zakaz wyprzedzania
27Znak B-26 , zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe B-26 Znaki zakazu :

zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe
28Znak B-27 , koniec zakazu wyprzedzania B-27 Znaki zakazu :

koniec zakazu wyprzedzania
29Znak B-28 , koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe B-28 Znaki zakazu :

koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe
30Znak B-29 , zakaz używania sygnałów dźwiękowych B-29 Znaki zakazu :

zakaz używania sygnałów dźwiękowych
31Znak B-30 , koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych B-30 Znaki zakazu :

koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych
32Znak B-31 , pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka B-31 Znaki zakazu :

pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka
33Znak B-32 , stój - kontrola celna B-32 Znaki zakazu :

stój - kontrola celna
34Znak B-33 , ograniczenie prędkości B-33 Znaki zakazu :

ograniczenie prędkości
35Znak B-34 , koniec ograniczenia prędkości B-34 Znaki zakazu :

koniec ograniczenia prędkości
36Znak B-35 , zakaz postoju B-35 Znaki zakazu :

zakaz postoju
37Znak B-36 , zakaz zatrzymywania się B-36 Znaki zakazu :

zakaz zatrzymywania się
38Znak B-37 , zakaz postoju w dni nieparzyste B-37 Znaki zakazu :

zakaz postoju w dni nieparzyste
39Znak B-38 , zakaz postoju w dni parzyste B-38 Znaki zakazu :

zakaz postoju w dni parzyste
40Znak B-39 , strefa ograniczonego postoju B-39 Znaki zakazu :

strefa ograniczonego postoju
41Znak B-40 , koniec strefy ograniczonego postoju B-40 Znaki zakazu :

koniec strefy ograniczonego postoju
42Znak B-41 , zakaz ruchu pieszych B-41 Znaki zakazu :

zakaz ruchu pieszych
43Znak B-42 , koniec zakazów B-42 Znaki zakazu :

koniec zakazów
44Znak B-43 , strefa ograniczonej prędkości B-43 Znaki zakazu :

strefa ograniczonej prędkości
45Znak B-44 , koniec strefy ograniczonej prędkości B-44 Znaki zakazu :

koniec strefy ograniczonej prędkości