Znaki drogowe ZNAKI OSTRZEGAWCZE

znaki ostrzegawcze

0Znak A-1 , niebezpieczny zakręt w prawo A-1 Znaki ostrzegawcze :

niebezpieczny zakręt w prawo
1Znak A-2 , niebezpieczny zakręt w lewo A-2 Znaki ostrzegawcze :

niebezpieczny zakręt w lewo
2Znak A-3 , niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo A-3 Znaki ostrzegawcze :

niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo
3Znak A-4 , niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo A-4 Znaki ostrzegawcze :

niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo
4Znak A-5 , skrzyżowanie dróg A-5 Znaki ostrzegawcze :

skrzyżowanie dróg
5Znak A-6a , skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach A-6a Znaki ostrzegawcze :

skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach
6Znak A-6b , skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie A-6b Znaki ostrzegawcze :

skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie
7Znak A-6c , skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie A-6c Znaki ostrzegawcze :

skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie
8Znak A-6d , wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony A-6d Znaki ostrzegawcze :

wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony
9Znak A-6e , wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony A-6e Znaki ostrzegawcze :

wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony
10Znak A-7 , ustąp pierwszeństwa A-7 Znaki ostrzegawcze :

ustąp pierwszeństwa
11Znak A-8 , skrzyżowanie o ruchu okrężnym A-8 Znaki ostrzegawcze :

skrzyżowanie o ruchu okrężnym
12Znak A-9 , przejazd kolejowy z zaporami A-9 Znaki ostrzegawcze :

przejazd kolejowy z zaporami
13Znak A-10 , przejazd kolejowy bez zapór A-10 Znaki ostrzegawcze :

przejazd kolejowy bez zapór
14Znak A-11 , nierówna droga A-11 Znaki ostrzegawcze :

nierówna droga
15Znak A-11a , próg zwalniający A-11a Znaki ostrzegawcze :

próg zwalniający
16Znak A-12a , zwężenie jezdni - dwustronne A-12a Znaki ostrzegawcze :

zwężenie jezdni - dwustronne
17Znak A-12b , zwężenie jezdni - prawostronne A-12b Znaki ostrzegawcze :

zwężenie jezdni - prawostronne
18Znak A-12c , zwężenie jezdni - lewostronne A-12c Znaki ostrzegawcze :

zwężenie jezdni - lewostronne
19Znak A-13 , ruchomy most A-13 Znaki ostrzegawcze :

ruchomy most
20Znak A-14 , roboty na drodze A-14 Znaki ostrzegawcze :

roboty na drodze
21Znak A-15 , śliska jezdnia A-15 Znaki ostrzegawcze :

śliska jezdnia
22Znak A-16 , przejście dla pieszych A-16 Znaki ostrzegawcze :

przejście dla pieszych
23Znak A-17 , dzieci A-17 Znaki ostrzegawcze :

dzieci
24Znak A-18a , zwierzęta gospodarskie A-18a Znaki ostrzegawcze :

zwierzęta gospodarskie
25Znak A-18b , zwierzęta dzikie A-18b Znaki ostrzegawcze :

zwierzęta dzikie
26Znak A-19 , boczny wiatr A-19 Znaki ostrzegawcze :

boczny wiatr
27Znak A-20 , odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym A-20 Znaki ostrzegawcze :

odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym
28Znak A-21 , tramwaj A-21 Znaki ostrzegawcze :

tramwaj
29Znak A-22 , niebezpieczny zjazd A-22 Znaki ostrzegawcze :

niebezpieczny zjazd
30Znak A-23 , stromy podjazd A-23 Znaki ostrzegawcze :

stromy podjazd
31Znak A-24 , rowerzyści A-24 Znaki ostrzegawcze :

rowerzyści
32Znak A-25 , spadające odłamki skalne A-25 Znaki ostrzegawcze :

spadające odłamki skalne
33Znak A-26 , lotnisko A-26 Znaki ostrzegawcze :

lotnisko
34Znak A-27 , nabrzeże lub brzeg rzeki A-27 Znaki ostrzegawcze :

nabrzeże lub brzeg rzeki
35Znak A-28 , sypki żwir A-28 Znaki ostrzegawcze :

sypki żwir
36Znak A-29 , sygnały świetlne A-29 Znaki ostrzegawcze :

sygnały świetlne
37Znak A-30 , inne niebezpieczeństwo A-30 Znaki ostrzegawcze :

inne niebezpieczeństwo
38Znak A-31 , niebezpieczne pobocze A-31 Znaki ostrzegawcze :

niebezpieczne pobocze
39Znak A-32 , oszronienie jezdni A-32 Znaki ostrzegawcze :

oszronienie jezdni
40Znak A-33 , zator drogowy A-33 Znaki ostrzegawcze :

zator drogowy
41Znak A-34 , wypadek drogowy A-34 Znaki ostrzegawcze :

wypadek drogowy