ZNAK T-6D TABLICZKA WSKAZUJACA PROSTOPADLY PRZEBIEG DROGI Z PIERWSZENSTWEM PRZEZ SKRZYZOWANIE ORAZ UKLAD DROG PODPORZADKOWANYCH UMIESZCZANA NA DRODZE PODPORZADKOWANEJ

Znak T-6d

Znak T-6d


tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej)


Znak :T-6d , tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej)

Znak T-6d

Tabliczki do znaków

Znaki drogowe