Znaki drogowe TABLICZKI DO ZNAKOW

tabliczki do znakow

0Znak T-1 , tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego T-1 Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego
1Znak T-1a , tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu T-1a Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu
2Znak T-1b , tabliczka wskazująca długość tunelu lub odcinek drogi do końca tunelu T-1b Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca długość tunelu lub odcinek drogi do końca tunelu
3Znak T-2 , tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo T-2 Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
4Znak T-3 , tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo T-3 Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
5Znak T-3a , tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój T-3a Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój
6Znak T-4 , tabliczka wskazująca liczbę zakrętów T-4 Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca liczbę zakrętów
7Znak T-5 , tabliczka wskazująca początek drogi krętej T-5 Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca początek drogi krętej
8Znak T-6a , tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem) T-6a Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)
9Znak T-6b , tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem) T-6b Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)
10Znak T-6c , tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej) T-6c Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej)
11Znak T-6d , tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej) T-6d Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej)
12Znak T-7 , tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe T-7 Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe
13Znak T-8 , tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe T-8 Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe
14Znak T-12 , tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni T-12 Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni
15Znak T-13 , tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein T-13 Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein
16Znak T-14 , tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce T-14 Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce
17Znak T-15 , tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu T-15 Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu
18Znak T-16 , tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce T-16 Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce
19Znak T-9 , tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drog T-9 Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drog
20Znak T-10 , tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze T-10 Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze
21Znak T-11 , tabliczka wskazująca przeprawę promową T-11 Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca przeprawę promową
22Znak T-17 , tabliczka wskazująca granicę państwa T-17 Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca granicę państwa
23Znak T-18 , tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce T-18 Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce
24Znak T-19 , tabliczka wskazująca na malowanie znaków poziomych T-19 Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca na malowanie znaków poziomych
25Znak T-20 , tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje T-20 Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje
26Znak T-21 , tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje T-21 Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje
27Znak T-22 , tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych T-22 Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych
28Znak T-23a , tabliczka wskazująca motocykle T-23a Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca motocykle
29Znak T-23b , tabliczka wskazująca samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, oraz ciągniki samochodowe T-23b Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, oraz ciągniki samochodowe
30Znak T-23c , tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne T-23c Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne
31Znak T-23d , tabliczka wskazująca pojazdy silnikowe z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą T-23d Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca pojazdy silnikowe z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą
32Znak T-23e , tabliczka wskazująca pojazdy z przyczepą kempingową T-23e Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca pojazdy z przyczepą kempingową
33Znak T-23f , tabliczka wskazująca autobusy T-23f Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca autobusy
34Znak T-23g , tabliczka wskazująca trolejbusy T-23g Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca trolejbusy
35Znak T-23h , tabliczka wskazująca pojazdy z towarami niebezpiecznymi T-23h Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca pojazdy z towarami niebezpiecznymi
36Znak T-23i , tabliczka wskazująca pojazdy z towarami wybuchowymi lub łatwozapalnymi T-23i Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca pojazdy z towarami wybuchowymi lub łatwozapalnymi
37Znak T-23j , tabliczka wskazująca pojazdy z towarami, które mogą skazić wodę T-23j Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca pojazdy z towarami, które mogą skazić wodę
38Znak T-24 , tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela T-24 Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela
39Znak T-25a , tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania T-25a Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania
40Znak T-25b , tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania T-25b Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania
41Znak T-25c , tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania T-25c Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania
42Znak T-26 , tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu T-26 Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu
43Znak T-27 , tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci T-27 Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci
44Znak T-28 , tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata T-28 Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata
45Znak T-29 , tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej T-29 Tabliczki do znaków :

tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej
46Znak T-30 , tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni T-30 Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
47Znak T-31 , tabliczka wskazująca kategorię tunelu T-31 Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca kategorię tunelu
48Znak T-32 , tabliczka wskazująca minimalny odtęp od poprzedzającego pojazdu T-32 Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca minimalny odtęp od poprzedzającego pojazdu
49Znak T-33 , tabliczka wskazująca umieszczenie w zatoce telefonu alarmowego i gaśnicy T-33 Tabliczki do znaków :

tabliczka wskazująca umieszczenie w zatoce telefonu alarmowego i gaśnicy