Taryfikator mandatów ZNAKI I SYGNALY DROGOWE

Taryfikator mandatów, Znaki i sygnały drogowe

Kwalifikacja prawnaNaruszenieNaruszone przepisy ruchu drogowegoGrzywna w zł
art. 90 lub art. 92 § 1

Niestosowanie się do znaków:B-3 do B-7 "zakaz wjazdu..."

§ 18 ust. 1-8 [1]250

Niestosowanie się do znaków:B-13 do B-14 "zakaz wjazdu..."

§ 19 [1]250

Niestosowanie się do znaków:C-12 "ruch okrężny"

§ 36 ust. 1 [1]150

Niestosowanie się do znaków:B-15 do B-19 "zakaz wjazdu..."

§ 20 [1]150

Niestosowanie się do znaków:B-8 do B-12 "zakaz wjazdu..."

§ 18 ust. 9-13 [1]100

Niestosowanie się do znaków:B-29 "zakaz używania sygnałów dźwiękowych"

§ 24 ust. 1 [1]100

Niestosowanie się do znaków:B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka"

§ 25 [1]100

Niestosowanie się do znaków:B-32 "stój - kontrola celna" lub jego odpowiedników

§ 26 [1]200

Niestosowanie się do znaków:B-35 "zakaz postoju"

§ 28 ust. 1 [1]100

Niestosowanie się do znaków:B-36 "zakaz zatrzymywania się"

§ 28 ust. 2 [1]100

Niestosowanie się do znaków:B-37 lub B-38 "zakaz postoju w dni..."

§ 28 ust. 6 [1]100

Niestosowanie się do znaków:B-39 "strefa ograniczonego postoju"

§ 29 [1]100

Niestosowanie się do znaków:C-1 do C-11 "nakaz jazdy..."

§ 35 [1]250

Niestosowanie się do znaków:C-13 "droga dla rowerów"

§ 37 ust. 1 [1]100

Taryfikator mandatów, Znaki i sygnały drogowe

Niestosowanie się do znaków:C-14 "prędkość minimalna"

§ 38 ust. 1 [1]100

Niestosowanie się do znaków:C-17 "nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi"

§ 41 [1]400

Niestosowanie się do znaków:BT-1 "ograniczenie prędkości"

§ 81 ust. 1 i 2 [1]100

Niestosowanie się do znaków:BT-3 "blokada zwrotnicy"

§ 81 ust. 3 [1]200

Niestosowanie się do znaków:P-2 "linia pojedyncza ciągła"

§ 86 ust. 3 [1]100

Niestosowanie się do znaków:P-3 "linia jednostronnie przekraczalna"

§ 86 ust. 4 [1]200

Niestosowanie się do znaków:P-4 "linia podwójna ciągła"

§ 86 ust. 5 [1]200

Niestosowanie się do znaków:P-7b "linia krawędziowa ciągła"

§ 86 ust. 8 pkt 2 [1]100

Niestosowanie się do znaków:P-17 "linia przystankowa"

§ 90 ust. 1 [1]100

Niestosowanie się do znaków:C-18 "nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych"

§ 42 [1]200

Niestosowanie się do znaków:P-21 "powierzchnia wyłączona z ruchu"

§ 90 ust. 5 [1]100
art. 92 § 1

Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 "stop"

§ 21 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 albo ust. 4 [1]100
art. 90 lub art. 92 §1

Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym

§ 99 [1], § 102 ust. 4 [1], § 107 [1]100
art. 90 lub art. 97

Naruszenie postanowień wynikających ze znaków:D-11 "początek pasa ruchu dla autobusów" lub D-12 "pas ruchu dla autobusów" oraz P-22 "BUS"

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 49 ust. 1 lub 2 [1], § 91 ust. 1 [1]100

Naruszenie postanowień wynikających ze znaków:D-13 "początek pasa ruchu powolnego"

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 49 ust. 3 [1]100

Taryfikator mandatów, Znaki i sygnały drogowe

Naruszenie postanowień wynikających ze znaków:D-18 lub D-18a "parking..."

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 52 ust. 1 - 3 lub ust. 4 [1]100

Naruszenie postanowień wynikających ze znaków:D-18, D-18a lub D-18b "parking..." z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 52 ust. 4 albo ust. 6 [1]500

Naruszenie postanowień wynikających ze znaków:P-20 "koperta" z symbolem osoby niepełnosprawnej lub P-24 "miejsce dla postoju osoby niepełnosprawnej" umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 90 ust. 4 lub § 92 [1]100

Naruszenie postanowień wynikających ze znaków:D-19 "postój taksówek"

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 53 [1]100

Naruszenie postanowień wynikających ze znaków:F-10 "kierunki na pasach ruchu" lub F-11 "kierunki na pasie ruchu" oraz P-8a, P-8b lub P-8c "strzałka kierunkowa..."

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 72 lub § 87 ust. 1 i 2 [1]250

Naruszenie postanowień wynikających ze znaków:BT-4 "stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie"

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 81 ust. 4 [1]200

Naruszenie postanowień wynikających ze znaków:P-18 "stanowisko postojowe"

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 90 ust. 2 [1]50

Naruszenie postanowień wynikających ze znaków:P-20 "koperta"

art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 90 ust. 4 [1]100
art. 90 lub art. 92 § 1

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony

§ 98 ust. 2 pkt 2 [1]100

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza

§ 100 [1]100

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione

§ 95-98, 102, 104 lub 106 [1]300 - 500

* Powołane w kolumnie 3 bez bliższego określenia przepisy oznaczają przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568 i Nr 200, poz. 1953).

[1] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).

[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 33 i Nr 48, poz. 239, z 1995 r. Nr 136, poz. 670, z 1997 r. Nr 101, poz. 631, z 1998 r. Nr 148, poz. 968, z 1999 r. Nr 59, poz. 623 oraz z 2002 r. Nr 150, poz. 1240).

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1816 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721 i Nr 200, poz. 1953).